У другій половині 20 століття стало очевидним, що розвиток та поширення діабетичного захворювання сягнуло критичного рівня та становить пряму загрозу здоров’ю людства. 

Тенденція зі зростання випадків захворювання на діабет другого типу серед населення спостерігається у всьому світі як у країнах з провідною економікою, так і у країнах, що розвиваються. За прогнозами Міжнародної діабетичної федерації лише до 2030 року у світі налічуватиметься понад 600 млн осіб хворих на діабет, що зробить захворювання сьомою за величиною причиною смертності серед населення.  

Значне зростання кількості хворих на діабет спостерігається серед населення працездатного віку, що становить безпосередню загрозу стабільному розвитку економіки та загальному добробуту суспільств. За результатами досліджень найшвидшого поширення діабетичне захворювання сягне у країнах Близького Сходу, Африки, Азійського континенту та Латинської Америки. Прогнозовано, до кінця 21 століття кількість хворих на діабет у зазначених регіонах зросте у 2,5 раза. 

Страждають від поширення діабетичного захворювання і країни Європи та США. Це пов’язують зі стрімким зростанням випадків ожиріння серед місцевого населення, що стає провідним фактором набуття діабету 2 типу у 70-90% випадках. 

Конче важливо реагувати на загрозу, яку вже сьогодні становить діабет, адже від цього залежить не тільки здоров’я населення по всьому світу, а й загальний добробут суспільств. Лише здорові та працездатні люди зможуть сприяти покращенню умов життя та становленню кращого, заможнішого майбутнього.