Мета нашого стартапу CheckEye – зробити діагностику діабетичної ретинопатії доступною та зручною для кожного українця.   Для цього наша команда постійно розширює та поглиблює співпрацю з науковими інститутами та іншими професійними установами.

Ми раді, що відтепер нашим партнером є ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України», на базі якого буде проведено перший в Україні безкоштовний скринінг очей на діабетичну ретинопатію із застосуванням технології CheckEye. 

Зважаючи на досвід спеціалістів Інституту ендокринології та обміну речовин у вивченні діабетичної хвороби та її супутніх захворювань, нам вдасться провести ґрунтовний аналіз отриманих даних із подальшою їх оцінкою спеціалістами. 

Із урахуванням того, що технологія CheckEye безпосередньо впливає на роботу лікаря, нам дуже важливо отримати зворотній зв’язок від медичного персоналу. Це дозволить нам врахувати їхні потреби  та адаптувати технологію для сприяння зниженню навантаження на працівників системи охорони здоровʼя. 

Віримо, що разом із ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України» нам вдасться попередити часткову або повну втрату зору внаслідок розвитку діабетичної ретинопатії у якомога більшої кількості пацієнтів і зберегти здоров’я української нації!