Компанія CheckEye стала частиною великої української ІТ-спільноти. Така співпраця допоможе нам якнайкраще втілити потенціал хмарного рішення та дозволить якнайточніше адаптувати його до потреб та можливостей споживача.

       Завдяки підтримці та постійному обміну інформацією – для CheckEye відкривається можливість популяризації власного продукту серед споживачів та розширення співпраці з партнерами. Нам вдасться підвищити поінформованість населення з актуальної проблематики зростання кількості хворих на діабетичну ретинопатію, що особливо важливо у період підвищеного рівня стресу. Це сприятиме збереженню здоров’я нації. 

       Крім того, акумульований досвід та знання учасників спільноти IT- ease допоможуть швидко та ефективно перетворити українську ІТ індустрію у висококваліфіковане та конкурентне середовище. Сміливо прямуємо до інноваційного майбутнього України.